APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Smernice

Smernice
Datoteke za preuzimanje

Smernice za procenu rizika od PN i FT kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava, od 15.5.2020. godine7597KB.pdf
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, od 30.4.2020. godine1028KB.pdf
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama, od 30.4.2020.7362KB.pdf
Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma4301KB.pdf
Obrazac 1 i 2 za praćenje predmeta68KBxlsx
Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnu evidenciju1515KB.pdf
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava od 7.9.2018. godine1394KB.doc
Uputstvo za primenu odredaba Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koje se odnose na sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje196KB.pdf
Uputstvo za primenu odredaba Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, koje se odnose na sprečavanje finansiranja terorizma142KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata421KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za javne beležnike, аžurirane 11.10.2018. godine463KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS 2018335KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT i primenu ZOSPNFT za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti (ažurirane sa NRA, novembar 2018. godine) 672KB.pdf
Odluka o dopunama Odluke o smernicama za promenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor395KB.pdf
Smernice za procenu rizika od PN/FT za ovlašćene menjače 2018, ažurirane 6.8.2018. godine377KB.pdf
Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji su posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti644KB.pdf
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za nepokretnosti1587KB.doc
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za računovođe i revizore1599KB.doc
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva1615KB.doc
Preporukе za prijavljivanje sumnjivih transakcija1653KB.doc
Smernice za procenu rizika od PN i FT za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama, ažurirane 25.12.2018. godine221KB.doc
Smernice za procenu rizika od PN i FT za obveznike koji priređuju igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, ažurirane 25.12.2018. godine263KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca