APML logo
Српски Srpski English

Javno saopštenje FATF od 23.6.2017.

Petak, 7 Juli 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sis ... ... Opširnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom

Sreda, 26 April 2017
Uprava za sprečavanje pranja novca i Republičko javno tužilaštvo potpisali su Sporazum o saradnji ... Opširnije

Јаvno saopštenje FATF od 24.2.2017- godine

Ponedeljak, 6 Mart 2017
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ... ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 21.10.2016. godine

Sreda, 2 Novembar 2016
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.&n ... ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 24.6.2016. godine

Ponedeljak, 11 Juli 2016
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. Saopštenje je objavljen ... Opširnije

Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije od strane MANIVALA

Petak, 10 Jun 2016
Komitet MANIVAL objavio je na svom sajtu Izveštaj o izvršenom petom krugu evaluacije mera koje Republika Srbija preduzima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Iako izveštaj konstatuje postojanje brojnih nedostat ... ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 19.2.2016. godine

Četvrtak, 17 Mart 2016
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem. Saopštenje je objavljen ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 23.10.2015. godine

Petak, 27 Novembar 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.&n ... ... Opširnije

Javno saopštenje FATF od 23.10.2015. godine

Petak, 27 Novembar 2015
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ... ... Opširnije

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Utorak, 10 Novembar 2015
Ovde možete da preuzmete Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca