APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Mišljenje u pogledu programa finansijske grupe o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i razmeni podatka o relevantnim klijentima unutar grupe (projekat razmene podataka)

Mišljenje u pogledu programa finansijske grupe o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i razmeni podatka o relevantnim klijentima unutar grupe (projekat razmene podataka)

Pitanje:

„Generali“ grupa na globalnom nivou namerava da uspostavi program koji omogućava jedinstveni pristup proceni rizika stranaka jer je na to obavezana zakonodavstvom Evropske unije i propisima koje donosi italijanski suprevizor nad radom osiguravajućih društava. Uspostavljanjem jedinstvenog pristupa proceni rizika stranaka, članice grupe bi razmenjivale podatke o relevantnim strankama i tako bi se omogućio homogen pristup klasifikaciji stranaka na osnovu rizika. Odnosno kompanije „Generali“ grupe osnovane u Republici Srbiji bi na taj način slale podatke matičnoj kompaniji putem posebnog alata i tako ih činile dostupnim relevantnim funkcijama odgovornim za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u grupi.

Da li je u skladu sa članom 48. Zakona mogućnost da se unutar „Generali“ grupe razmenjuju podaci o svim visokorizičnim strankama kako bi se na taj način obezbedio jedinstven pristup u proceni rizika stranke.

  

 

Odgovor:

Član 48. stav 2. Zakona propisuje da obveznik koji je član finansijske grupe primenjuje programe i procedure koji važe za celu grupu, uključujući procedure za razmenu informacija za potrebe poznavanja i praćenja stranke, smanjenja i otklanjanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, postupke za upravljanje usklađenošću poslovanja u vezi sa ovim rizicima na nivou grupe, postupak utvrđivanja i provere uslova pri zapošljavanju kod obveznika, kako bi se obezbedili visoki standardi pri zapošljavanju, postupak sprovođenja redovnog stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u skladu s programom godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze vršenja redovne unutrašnje kontrole i organizovanja nezavisne unutrašnje revizije u skladu sa zakonom, kao i drugih radnji i mera u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Dalje, stav 4. navedenog člana propisuje da obveznik koji je član finansijske grupe čije najviše matično društvo ima sedište u inostranstvu može primenjivati program ove grupe samo ako se tim programom obezbeđuje ispunjenje svih njegovih obaveza u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima i međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i ako taj program nije suprotan propisima Republike Srbije.

S tim u vezi, mišljenja smo da je, načelno posmatrano, razvoj programa i procedure koji će se primenjivati na nivou finansijske grupe, a koji uključuje razmenu podataka o strankama visokog rizika, u skladu sa propisima Republike Srbije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, s obzirom da se radi o proceduri koja ima za cilj razmenu informacija za potrebe poznavanja i praćenja stranke, smanjenja i otklanjanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o postupku za upravljanje usklađenosti poslovanja u vezi sa rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma na nivou grupe.

Podsećamo vas da se prema članu 91. stav 3. Zakona ne smatra da je obveznik povredio obavezu čuvanja poslovne, bankarske ili profesionalne tajne kada razmenjuje informacije ili dokumentaciju u okviru grupe u skladu sa članom 48. Zakona.

Takođe, saglasno članu 175. stav 3. tačka 3) Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014), obaveza čuvanja poverljivih podataka koje društvo za osiguranje sazna u poslovanju sa osiguranikom, odnosno drugim korisnikom osiguranja ne postoji, ako je to određeno zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca