APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li je generalni direktor, kao zakonski zastupnik obveznika, ujedno i odgovorno lice u smislu člana 52. stav 3. Zakona?

Da li je generalni direktor, kao zakonski zastupnik obveznika, ujedno i odgovorno lice u smislu člana 52. stav 3. Zakona?

Pitanje:

Mišljenje u vezi sa primenom člana  52. stav 3. Zakona kada nije imenovano odgovorno lice za primenu Zakona već samo ovlašćeno lice i njegov zamenik. Da li je u tom slučaju generalni direktor, kao zakonski zastupnik obveznika, ujedno i odgovorno lice u smislu člana 52. stav 3. Zakona.

  

 

Odgovor:

Obveznik dostavlja podatke o ličnom imenu i nazivu radnog mesta člana najvišeg rukovodstva odgovornog za primenu Zakona, kao i svaku promenu tih podataka.

Ukoliko nije imenovan član najvišeg rukovodstva odgovoran za primenu Zakona, smatraće se da je lice koje vodi i organizuje poslovanje obveznika i koje je odgovorno za obezbeđivanje zakonistosti rada odgovorno lice u smislu člana 52. stav 3. Zakona.

To dalje znači da generalni direktor ne mora biti odgovorno lice u smislu člana 52. stav 3. Zakona ukoliko  pravno lice u svojoj organizaciji ima neku užu poslovnu jedinicu u čijem delokrugu poslovanja se nalazi oblast sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Dakle, odgovorno lice u smislu člana 52. stav 3. Zakona će biti lice koje se nalazi na čelu te uže poslovne jedinice, odnosno u konkretnom slučaju potrebno je da lice koje je kod obveznika odgovorno za primenu Zakona bude član najvišeg rukovodstva, odnosno član izvršnog odbora.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca