APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Da li se fizičko lice, koje je direktor u zavisnim privrednim društvima gde je matično društvo u većinskom vlasništvu Republike Srbije, smatra funkcionerom Republike Srbije?

Da li se fizičko lice, koje je direktor u zavisnim privrednim društvima gde je matično društvo u većinskom vlasništvu Republike Srbije, smatra funkcionerom Republike Srbije?

Pitanje:

Da li se fizičko lice, koje je direktor u zavisnim privrednim društvima gde je matično društvo u većinskom vlasništvu Republike Srbije, smatra funkcionerom Republike Srbije u smislu Zakona?

  

 

Odgovor:

Shodno članu 3. stav 1. tačka 27) alineja (7) Zakona, funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to, između ostalog, kao član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države.

Konkretno, a.d. Telekom Srbija, je u većinskom vlasništvu procesom akvizicije preuzeo određeni broj privrednih društava i na taj način indirektna vlasnička struktura je promenjena u korist Republike Srbije kroz udele Telekoma, koja prelazi 50 %.

Shodno članu 62. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), većinsko učešće u osnovnom kapitalu postoji ako jedno lice, samostalno ili sa drugim licima koja sa njim deluju zajedno, poseduje više od 50% prava glasa u društvu.

Na osnovu svega napred navedenog, Uprava za sprečavanje pranja novca je mišljenja da se u konkretnom slučaju radi o privrednom društvu u većinskom vlasništvu države, a da je direktor istog funkcioner Republike Srbije u smislu Zakona, s obzirom da obavlja funkciju člana organa upravljanja. 

S tim u vezi, neophodno je razlikovati dve situacije:

Prvu, u kojoj član organa upravljanja u javnom preduzeću ili društvu u većinskom vlasništvu države, koji ima status zastupnika takvog preduzeća, odnosno društva, istupa u privatnom svojstvu (npr. otvara lični račun kod banke) i smatra se funkcionerom (shodno članu 3. stav 1. tačka 27. pod 7) Zakona), u kom slučaju je potrebno primeniti radnje i mere poznavanja i praćenja stranke propisane članom 38. Zakona.

U drugoj situaciji, stranka je javno preduzeće ili društvo u većinskom vlasništvu države, koje se, prema Pravilniku o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 19/2018), svrstava u kategoriju niskog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca