APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Obveznik nije u mogućnosti da pribavite podatke o celokupnoj imovini koju poseduju stvarni vlasnici koji imaju status funkcionera, shodno članu 38. stav 2. tačka 2) Zakona

Obveznik nije u mogućnosti da pribavite podatke o celokupnoj imovini koju poseduju stvarni vlasnici koji imaju status funkcionera, shodno članu 38. stav 2. tačka 2) Zakona

Pitanje:

Primena člana 38. stav 2. tačka 2) Zakona, konkretno obveznik nije u mogućnosti da pribavite podatke o celokupnoj imovini koju poseduju stvarni vlasnici koji imaju status funkcionera.

 

  

 

Odgovor:

Shodno članu 35. stav 1. tačka 3) Zakona, pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, pored radnji i mera iz člana 7. stav 1. ovog zakona, obuhvataju i dodatne radnje i mere propisane ovim zakonom koje obveznik vrši, između ostalog i pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom koja je funcioner ili vršenja transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, odnosno pri prenosu novčanih sredstava u iznosu od 1.000 evra kada poslovni odnos nije uspostavljen, sa strankom koja je funkcioner.           

Ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner, osim radnji i mera iz člana 7. stav 1. ovog zakona, obveznik je dužan da, između ostalog pribavi i podatke o celokupnoj imovini koju poseduje funkcioner, i to iz javno dostupnih i drugih izvora, kao i neposredno od stranke, a sve u skladu sa članom 38. stav 2. tačka 2) Zakona. 

Kako se u konkretnom slučaju radi o odobravanju novog zahteva za finansiranje postojećoj stranci, što bi praktično značilo nastavljanje poslovnog odnosa, obveznik je dužan da ažurira pribavljene informacije, podatke i dokumentaciju o stranci i njenom poslovanju. 

Takođe, s obzirom da je u zahtevu navedeno da je, prilikom ažuriranja pribavljenih informacija, podataka i dokumentacije o stranci i njenom poslovanju utvrđeno da nema  promena za stvarne vlasnike koji imaju status funkcionera, ali da proverom iz javno dostupnih i drugih izvora podataka o celokupnoj imovini stvarnih vlasnika, iste obveznik nije mogao utvrditi, kao i da je stranka pisanim putem odgovorila da ne poseduje i da nije u mogućnosti da navedeno dostavi, u skladu sa analizom rizika obveznik će proceniti da li zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina vršenja transakcije, poslovnog profila stranke, odnosno drugih okolnosti povezanih sa strankom postoji ili bi mogao postojati rizik za pranje novca ili finansiranje terorizma. 

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca