APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika za sudije, tužioce i policiju

Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika za sudije, tužioce i policiju

18-Apr-2019 10:18:25

Dana 12. aprila 2019. godine uz pomoć Pravosudne akademije održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Koordinator procene rizika Jelena Pantelić upoznala je prisutne sa obavezama države prema FATF preporuci broj 1 i značajem implementacije procenjenih rizika u svakodnevnom radu svih relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Nakon toga koordinatori grupa predstavili su rezultate i zaključke iz strateškog dokumenta, tačnije koje su pretnje od pranja novca, a gde je sistem ranjiv i kako je procenjena sposobnost države da se odbrani od pranja novca. Učesnici su mogli kroz razmenu mišljenja da razjasne nedoumice koje su postojale, što je bio i cilj ovakvog načina predstavljanja rezultata.

Kako bi se procena rizika predstavila i razumela na pravi način kao i kako bi se podigla svest o značaju borbe protiv pranja novca planiran je nastavak infosesija i predstavljanje procene rizika u Kraljevu, Nišu i Novom Sadu.

 Podsećamo da je, Procena rizika od pranja novca i finanasiranja terorizma usvojena na Vladi 31.5.2018. godine, a Akcioni plan za njeno sprovođenje usvojen je na Vladi RS 12.7.2018. godine. Koordinacioni tim, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, obrazovalo je Radnu grupu za izradu nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma Zadatak Radne grupe bio je da se rizici procenjeni sveobuhvatnom Nacionalnom procenom rizika iz 2012. godine preispitaju i ponovo procene po metodologiji Svetske banke. Za predsednika radne grupe i nacionalnog koordinatora procene rizika imenovana je Jelena Pantelić, Uprava za sprečavanje pranja novca, a članovi su predstavnici: Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Bezbednosno informativne agencije i Tužilaštva za organizovani kriminal.

 Cilj procene rizika jeste da se donesu zaključci koji sektori i postupanja u sistemu jedne države nose potencijalno viši rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a koje niži, kako bi država mogla adekvatno da odgovori na utvrđene rizike, kroz niz mera i aktivnosti i da u skladu sa procenjenim rizicima donese adekvatne odluke o alokaciji resursa, sa namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti.

 Prvo javno predstavljanje procene rizika privatnom sektoru i državnim institucijama  održano je  u Privrednoj komori 10. septembra 2018. godine. Rezultati procena rizika od pranja novca u neposrednim infosesijama nakon toga prikazani su svim obveznicima po Zakonu u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, broj 113/17) kroz pojedinačne radionice.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca