APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

09-Feb-2019 13:38:35

Dana 8.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je sa liste navedena četiri imena nako što je zaključio razmatranje zahteva za brisanje sa liste, koje su podnele države koje su ih I stavile na listu označenih lica posle godišnje revizije iz 2016. godine, a u skladu sa paragrafima 80 i 81 Rezolucije 2253 (2015).  

Lista sankcija prema ISILu i Al-Kaidi redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi na sledećem linku: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema ISIL u i Al-Kaidi. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo  obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca