APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prezentovanje rezultata procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma platnim institucijama

Prezentovanje rezultata procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma platnim institucijama

04-Feb-2019 12:54:14

Dana 4.2.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima platnih institucija predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Koordinator procene rizika upoznala je prisutne sa rizicima na nacionalnom nivou, a predstavnici Narodne banke Srbije ukazali su na ranjivost finansijskog sistema i konkretne zaključke o rizicima za platne institucije, kako bi se obveznici na adekvatan način upoznali sa načinom rada, organizacijom i kriterijumima koji su opredelili srednji stepen ranjivosti i srednji stepen pretnje za platne institucije. Zaključno sa platnim institucijama, država je sve grupe obveznika upoznala sa rezultatima procene rizika i dalji rad nastaviće se u smislu praćenja implementacije rizika u sisteme obveznika, kao i aktivnostima koje imaju za cilj da prepoznate rizike ako ne otklone, onda bar umanje.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca