APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 15.10.2018. godine

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 15.10.2018. godine

16-Oct-2018 07:10:30

Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 15.10. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.

Lista sankcija prema ISILu i Al-Kaidi redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi na sledećem linku: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema ISIL u i Al-Kaidi. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo  obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca