APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Mišljenje o primeni člana 7. stav 1. tačka 4) Zakona

Mišljenje o primeni člana 7. stav 1. tačka 4) Zakona

Pitanje:

Primena člana 7. stav 1. tačka 4) Zakona, koji se odnosi na obavezu obveznika da pribavi i proceni verodostojnost informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije, konkretno šta je adekvatan dokaz da je banka izvršila procenu verodostojnosti prikupljenih informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa, odnosno transakcije

Odgovor:

Obveznik može pribaviti informaciju o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije na osnovu izjave stranke. Primera radi, stranka izjavljuje da je svrha i namena otvaranja računa u banci uplata zarade od strane poslodavca. Dokaz da je obveznik izvršio procenu verodostojnosti informacija o istom je potpisana i overena potvrda poslodavca, kojom potvrđuje da je zaposleni zasnovao radni odnos i da će zaradu uplaćivati na račun zaposlenog, otvorenog kod obveznika - banke.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca