APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Аžurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

Аžurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

20-Sep-2018 12:10:17

Uprava je u februaru ove godine donela Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava, kako bi se ova grupa obveznika pripremila za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, broj 113/17), koji je počeo da se primenjuje od 1.4.2018. godine. Kako je u međuvremenu urađena nacionalna procena rizika od pranja novca  i procena rizika od finansiranja terorizma, Uprava je 7.9.2018. godine donela ažurirane Smernice, koje se temelje na nalazima procene rizika. Pozivamo obveznike da se upoznaju sa ažuriranim sadržajem.


Datoteke za preuzimanje

Smernice1394KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca