APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006)

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006)

16-Sep-2018 10:53:48

Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 14.9.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom.

Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema DNR Koreji na sledećem linku: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema DNR Koreji. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo  obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca