APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 2368 (2017)

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 2368 (2017)

10-May-2018 09:29:56

Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Islamskoj državi i Alkaidi izmenio je 9.5.2018. četiri stavke na listi sankcija godine, u skladu sa Rezolucijom 2368 (2017) o pretnjama međunarodnom miru i sigurnosti.

Lista sankcija redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije na sledećem linku: https://www.un.org/press/en/2018/sc13330.doc.htm.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo  obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca