APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1988 (2011)

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1988 (2011)

12-Apr-2018 10:03:23

Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Talibanima izmenio je jednu stavku na listi sankcija 10.4.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima.

Lista sankcija prema Talibanima redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema Talibanima na sledećem linku: httpshttps://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema Talibanima. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Pozivamo  obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca