APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS, KHOV, Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS, KHOV, Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija

22-Feb-2018 09:21:21

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/2017 od 17.12.2017) nadležni organi doneli su smernice za procenu rizika od PN/FT  kod obveznika nad kojima vrše nadzor. U pitanju su Narodna banka Srbije, Komisija za hartije od vrednosti, Poreska uprava i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (Sektor tržišne inspekcije). Tekst smernica možete pronaći u delu Propisi – Smernice.  

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca