APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava

09-Feb-2018 09:36:45

Uprava za sprečavanje pranja novca je, u skladu sa članom 114. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 od 17. decembra 2017. godine- u daljem tekstu Zakon) izradila Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava. Navedeni obveznici su dužni da svoje unutrašnje akte usklade sa ovim Smernicama u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu Zakona. Tekst Smernica možete naći na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca, u delu Propisi-Smernice.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca