APML logo
Српски Srpski English
Početna > Međunarodna saradnja > Kancelarija UN za pitanja droge i kriminala (UNODC)

Kancelarija UN za pitanja droge i kriminala (UNODC)

UNODC – Kancelarija UN za pitanja droge i kriminala – globalni je lider u borbi protiv nezakonitog prometa drogom i međunarodnog kriminala. Kancelarija je osnovana 1997. godine spajanjem Programa UN za kontrolu droge (United Nations Drug Control Programme) i Centra za sprečavanje međunarodnog kriminala (Centre for International Crime Prevention), i funkcioniše u celom svetu kroz ekstenzivnu mrežu kancelarija u državama članicama. U pogledu finansiranja UNODC oslanja se na dobrovoljne priloge za 90% svog budžeta uglavnom od vlada država članica.

UNODC ima zadatak da pomaže državama članicama u borbi protiv nezakonitog prometa droge, kriminala i terorizma. U Milenijumskoj deklaraciji države članice donele su odluku da pojačaju napore za borbu protiv transnacionalnog kriminala u svim njegovim dimenzijama, da udvostruče napore za ispunjavanje obaveze da se bore protiv droge u svetu i da usklađeno deluju protiv međunarodnog terorizma.  

Jedinica UNODC za sprovođenje zakona, organizovani kriminal i borbu protiv pranja novca (UNODC) odgovorna je za sprovođenje Globalnog programa za borbu protiv pranja novca, prihoda stečenog kriminalom i finansiranja terorizma (GPML). Program je pokrenut 1997. godine kao odgovor na zadatke koji su Konvencijom UN protiv nezakonitog prometa narkotika I psihotropnih supstanci iz 1988.godine stavljeni u nadležnost UNODC-a. Delokrug rada ove Jedinice osnažen je 1998. godine Političkom deklaracijom i merama za borbu protiv pranja novca  koje je usvojila Generalna skupština UN na dvadesetoj posebnoj sednici, kada je delokrug proširen i na sva teška krivična dela a ne samo ona koja su povezana sa prometom droge.       

U nekom širom smislu, cilj Globalnog programa je jačanje kapaciteta država članica za implementaciju mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma i pružanje pomoći u otkrivanju, zapleni i oduzimanju nezakonito stečene imovine, što je u skladu sa pravnim instrumentima Ujedinjenih nacija i ostalim globalno prihvaćenim standardima, a što se postiže pružanjem odgovarajuće tehničke pomoći državama članicama na njihov zahtev.   

Kroz Globalni program UNODC ohrabruje države da razvijaju radnje i mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma; prati i analizira probleme i odgovore, podiže društvenu svest o pranju novca I finansiranju terorizma, i nastupa kao koordinator zajedničkih inicijativa Ujedinjenih nacija I drugih međunarodnih organizacija.     

 2011 Uprava za sprečavanje pranja novca