APML RSS http://www.apml.org.rs Uprava za sprečavanje pranja novca sr Copyright (C) 2011 www.apml.org.rs Izmena Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava Dana 15. maja 2020. godine izmenjene su Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava. Podsećanja radi, Smernice su pr ... http://www.apml.org.rs/srp2991/novost/Izmena-Smernica-za-procenu-rizika-od-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-kod-preduzetnika-i-pravnih-lica-koja-se-bave-pružanjem-računovodstvenih-usluga-i-faktoring-društava-.html Fri, 29 May 2020 14:15:44 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 21.5.2020. godine Dana 21.5.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je 1 stavku na listu sankcija. Lista sankci ... http://www.apml.org.rs/srp2980/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-24.3.2020.-godine-25-Mar-2020-23:17:09-Dana-24.3.2020.-godine-Komitet-SB-osnovan-na-osnovu-rezolucija-1267-(1999),-1989-(2011)-I-2253-(2015)-u-vezi-sa-ISILom,-Al-Kaidom-I-povezanim-fizičkim- Fri, 22 May 2020 07:49:51 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1718 (2006) od 11.5.2020. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 11.5.2020. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom.Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu relevant ... http://www.apml.org.rs/srp2952/novost/Izmena-na-listi-sankcija-11052020.html Tue, 12 May 2020 07:50:17 +0200 FATF objavio publikaciju o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kao posledica pandemije KOVID-19 Pandemija COVID-19 izazvala je velike globalne promene, stradanje ljudi i ekonomske poremećaje. Pandemija je takođe dovela i do povećanog broja krivičnih dela kojima ovakva situacija pogoduje – prevare, visokotehnološki kriminal, pre ... http://www.apml.org.rs/srp2951/novost/FATF-objavio-publikaciju-o-rizicima-od-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-kao-posledica-pandemije-KOVID-19.html Thu, 07 May 2020 19:39:56 +0200 Spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja za građane starije od 65 godina Spisak kontakata nalazi se na sledećem linku: https://www.srbija.gov.rs/vest/452163/spisak-kol-centara-u-gradovima-i-opstinama.php ... http://www.apml.org.rs/srp2927/novost/Spisak-kontakata-za-opštine-i-gradove-u-Srbiji-za-pomoć-građanima-u-uslovima-zabrane-kretanja-za-građane-starije-od-65-godina-.html Wed, 18 Mar 2020 12:45:45 +0100 Uprava na svom sajtu objavila prevod FATF standarda, Metodologije i pet stručnih tekstova FATF U cilju što bolje usklađenosti sa međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u cilju informisanja stručne i šire javnosti, Uprava je na sajtu objavila na srpskom jeziku Međunarodne standard ... http://www.apml.org.rs/srp2940/novost/Uprava-na-svom-sajtu-objavila-prevod-FATF-standarda,-Metodologije-i-pet-stručnih-tekstova-FATF.html Mon, 06 Apr 2020 12:36:34 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 24.3.2020. godine Dana 24.3.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je 1 stavku sa liste sankcija. Lista sankcij ... http://www.apml.org.rs/srp2930/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-24.3.2020.-godine.html Wed, 25 Mar 2020 23:17:09 +0100 Saopštenje FATF iz februara 2020. godine FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.&nbsp ... http://www.apml.org.rs/srp2928/novost/Saopštenje-FATF-iz-februara-2020.-godine.html Wed, 18 Mar 2020 12:59:14 +0100 Izmena Smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke Dana 24. februara 2020. godine izmenjene su Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvranog vlasnika registrovanog subjekta u centralnoj evidenciji. Podsećanja radi, prve Smernice donete su 8. januara 2019. go ... http://www.apml.org.rs/srp2926/novost/Izmena-Smernica-za-utvrđivanje-stvarnog-vlasnika-stranke-.html Tue, 10 Mar 2020 09:11:24 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 4.3.2020. godine Dana 4.3.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjekt ... http://www.apml.org.rs/srp2925/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-4.3.2020.-godine.html Thu, 05 Mar 2020 07:47:31 +0100 Razmena iskustava i znanja sa obveznicima Zakona u cilju boljeg prepoznavanja sumnji da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma Tokom novembra i decembra meseca 2019. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je pojedinačne sastanke sa predstavnicima 67 revizorskih kuća. Cilj sastanaka je unapređenje znanja i svesti obveznika o Tipologijama pranja novca i fi ... http://www.apml.org.rs/srp2911/novost/Razmena-iskustava-i-znanja-sa-obveznicima-Zakona-u-cilju-boljeg-prepoznavanja-sumnji-da-se-radi-o-pranju-novca-ili-finansiranju-terorizma-.html Fri, 28 Feb 2020 15:24:46 +0100 Povratne informacije obveznicima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma U skladu sa članom 79. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprečavanje pranja novca je tokom decembra meseca 2019. godine i januara 2020. godine organizovala pojedinačne sastanke sa predstavnicima 26 poslovnih ba ... http://www.apml.org.rs/srp2910/novost/Povratne-informacije-obveznicima-po-Zakonu-o-sprečavanju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Fri, 28 Feb 2020 15:14:22 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 23.2.2020. godine Dana 23.2.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektim ... http://www.apml.org.rs/srp2907/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-23.2.2020.-godine.html Tue, 25 Feb 2020 08:35:47 +0100 Usvojena Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranjа terorizma Vlada Republike Srbije usvojila je 13. februara 2020. godine Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Strategija obuhvata period od 2020-2024. godine i prateći Akcioni plan za period 2020-2022. Strategiju je izradio Stručn ... http://www.apml.org.rs/srp2906/novost/Usvojena-Strategija-za-borbu-protiv-pranja-novca-i-finansiranjа-terorizma.html Fri, 21 Feb 2020 01:00:00 +0100 Najavljene prezentacije izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Dana 24. januara 2020. godine u prostorijama Udruženja banaka Srbije, predstavnici Grupe za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima Uprave za sprečavanja pranja novca predstavili su ovlašćenim licima i članovima ... http://www.apml.org.rs/srp2900/novost/Najavljene-prezentacija-izmena-i-dopuna-Zakona-o-sprečavanju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Thu, 20 Feb 2020 09:18:57 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 18.2.2020. godine Dana 18.2.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima u ... http://www.apml.org.rs/srp2891/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-18.2.2020.-godine.html Wed, 19 Feb 2020 08:11:42 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 4.2.2020. godine Dana 4.2.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao ... http://www.apml.org.rs/srp2883/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-4.2.2020.-godine.html Wed, 05 Feb 2020 08:21:00 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 14.1.2020. godine Dana 14.1.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio ... http://www.apml.org.rs/srp2859/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-15.1.2020.-godine.html Thu, 16 Jan 2020 08:59:04 +0100 Predstavljanje Tipologija pranja novca i Tipologija finansiranja terorizma Užice, 30. januar 2020. U Užicu  je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za Spreča ... http://www.apml.org.rs/srp2882/novost/Predstavljanje-Tipologija-pranja-novca-i-Tipologija-finansiranja-terorizma-.html Fri, 31 Jan 2020 15:02:16 +0100 Predstavljanje Tipologija pranja novca Zlatibor, 29. januar 2020.   Na Zlatiboru je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske uprave Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i spre ... http://www.apml.org.rs/srp2881/novost/Predstavljanje-Tipologija-pranja-novca.html Fri, 31 Jan 2020 14:57:03 +0100 Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Zlatibor, 28. januar 2020. Uprava za sprečavanje pranja novca je predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Vel ... http://www.apml.org.rs/srp2880/novost/Praćenje-predmeta-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Fri, 31 Jan 2020 14:51:38 +0100 Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2025 i pratećeg akcionog plana za period 2020-2023 ... http://www.apml.org.rs/srp2860/novost/Izveštaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-o-Predlogu-nacionalne-strategije-za-borbu-protiv-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-za-period-2020-2025-i-pratećeg-akcionog-plana-za-period-2020-2023.html Wed, 22 Jan 2020 11:31:35 +0100 Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu ... http://www.apml.org.rs/srp2870/novost/Javni-konkurs-za-popunjavanje-izvršilačkih-radnih-mesta-u-Ministarstvu-finansija---Uprava-za-sprečavanje-pranja-novca.html Wed, 29 Jan 2020 09:04:46 +0100 Najbolje prakse u utvrđivanju stvarnog vlasništva - dokument FATF Anonimne shell kompanije su jedna od najraširenijih metoda pranja novca koji potiče iz kriminala i korupcije. Novim Najboljim praksama FATF državama se pomaže da skinu veo tajnosti sa stvarnog vlasnika kompanije, fondacije, udruženja ... http://www.apml.org.rs/srp2856/novost/Najbolje-prakse-u-utvrđivanju-stvarnog-vlasništva---dokument-FATF.html Tue, 14 Jan 2020 10:43:33 +0100 Koordinacija nadzornih organa, Uprave za sprečavanje pranja novca i pravosudnih organa u otkrivanju sumnjivih transakcija U petak, 22. novembra 2019. godine, organizovana je panel diskusija čiji je cilj bio unapređenje koordinacije nadzornih i pravosudnih organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u procesu otkrivanja sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, a ... http://www.apml.org.rs/srp2818/novost/Koordinacija-nadzornih-organa,-Uprave-za-sprečavanje-pranja-novca-i-pravosudnih-organa-u-otkrivanju-sumnjivih-transakcija.html Mon, 25 Nov 2019 13:57:46 +0100 Poziv za učešće u javnoj raspravi Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Nacrtom strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024 i pratećim akcionim planom za period 2020-2022.  U postupku pripreme strategije, Ministarstvo fin ... http://www.apml.org.rs/srp2848/novost/Poziv-za-učešće-u-javnoj-raspravi.html Fri, 27 Dec 2019 10:55:37 +0100 Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dana 23.12.2019. godine. Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 91/19 dana 24.12.2019. godine i s ... http://www.apml.org.rs/srp2847/novost/Usvojen-Zakon-o-izmenama-i-dopunama-Zakona-o-sprečavanju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-.html Thu, 26 Dec 2019 14:40:28 +0100 Vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma – vodič za donatore“ Uprava za sprečavanje pranja novca u saradnji sa nadležnim državnim organima koji su deo Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Građanske inicijative izradila je vodič – „Sprečavanje finansiranja ... http://www.apml.org.rs/srp2834/novost/Vodič-„Sprečavanje-finansiranja-terorizma-–-vodič-za-donatore“.html Thu, 05 Dec 2019 09:25:10 +0100 Primena procenjenih rizika kroz tipologije pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala  je skup  namenjen obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U prostorijama PKS, gde je skup održan 19. novembra ... http://www.apml.org.rs/srp2816/novost/Primena-procenjenih-rizika-kroz-tipologije-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Fri, 22 Nov 2019 09:54:12 +0100 Potencijalne zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma Predstavljen vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma - Vodič za donatore“  Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Koordinacionim telom z ... http://www.apml.org.rs/srp2815/novost/Potencijalne-zloupotrebe-neprofitnog-sektora-u-svrhe-finansiranja-terorizma.html Thu, 21 Nov 2019 11:49:44 +0100 Jednoobrazno praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Beograd, 30. oktobar 2019. Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije,  Uprava za sprečavanje pranja novca je organizovala radionicu i  predstavila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i ... http://www.apml.org.rs/srp2799/novost/Jednoobrazno-praćenje-predmeta-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Wed, 06 Nov 2019 10:09:16 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 5.11.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je ... http://www.apml.org.rs/srp2798/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Wed, 06 Nov 2019 09:45:59 +0100 Unapređenje koordinacije nadzornih organa, Uprave i pravosudnih organa, Beograd, 18.10.2019. godine Organizujući panel diskusiju koja je bila posvećena unapređenju koordinacije nadzornih i pravosudnih  organa i Uprave za sprečavanje pranja novca u otkrivanju sumnjivih transakcija tokom postupka nadzora, sa posebnim naglaskom na matricu riz ... http://www.apml.org.rs/srp2797/novost/Unapređenje-koordinacije-nadzornih-organa,-Uprave-i-pravosudnih-organa,-Beograd,-18.10.2019.-godine.html Mon, 21 Oct 2019 11:22:37 +0200 Obuka poreskih i upravnih inspektora u oblasti sprečavanja finansiranja terorizma Tokom septembra i oktobra održane su obuke za 16 upravnih i 19 poreskih inspektora, u Rumi, Nišu, na Kopaoniku i u Vrdniku. Više o tome pročitajte klikom na sledeći link: https://mailchi.mp/597c399ab2fb/novosti-iz-sveta-inspekcija- ... http://www.apml.org.rs/srp2796/novost/Obuka-poreskih-i-upravnih-inspektora-u-oblasti-sprečavanja-finansiranja-terorizma.html Tue, 15 Oct 2019 10:54:52 +0200 Sudijski dani - Vrnjačka Banja, 10-12.2019. godine   U periodu od 10. do 12 oktobra 2019. godine održano je godišnje savetovanje sudija Repubile Srbije „Sudijski dani – 2019“ u Vrnjačkoj Banji u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda. Savetovanje je bilo posvećeno pra ... http://www.apml.org.rs/srp2781/novost/Sudijski-dani---Vrnjačka-Banja,-10-12.2019.-godine.html Mon, 14 Oct 2019 11:04:07 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 11.10.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je j ... http://www.apml.org.rs/srp2780/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Sat, 12 Oct 2019 08:38:56 +0200 Nosioci pravosudnih funkcija na okupu Predstavljena Procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Beograd, 04. oktobar 2019.  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovala jo&sc ... http://www.apml.org.rs/srp2777/novost/Nosioci-pravosudnih-funkcija-na-okupu.html Tue, 08 Oct 2019 08:27:57 +0200 Predstavnici Uprave učestvovali na Danima računovođa u Vrnjačkoj Banji, 3.10.2019. godine Na poziv Privredne komore Srbije i u organizaciji iste, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su dana 3. 10. 2019. godine uzeli učešće na stručnom skupu pod nazivom  „Dani računovođa“, koji je održan u Vrnjač ... http://www.apml.org.rs/srp2776/novost/Predstavnici-Uprave-učestvovali-na-Danima-računovođa-u-Vrnjačkoj-Banji,-3.10.2019.-godine.html Mon, 07 Oct 2019 13:25:23 +0200 Okrugli sto za nosioce pravosudnih funkcija, Beograd, 30.9.2019. godine Procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Beograd, 30. septembar 2019.  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, organizovala okrugli sto za pr ... http://www.apml.org.rs/srp2775/novost/Okrugli-sto-za-nosioce-pravosudnih-funkcija,-Beograd,-30.9.2019.-godine.html Mon, 07 Oct 2019 12:44:54 +0200 Predstavljene Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranje terorizma Subotica, 27. septembar 2019. U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma obveznicima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za Spreč ... http://www.apml.org.rs/srp2774/novost/Predstavljene-Tipologije-pranja-novca-i-Tipologije-finansiranje-terorizma.html Mon, 07 Oct 2019 10:49:50 +0200 Predstavljene tipolgije pranja novca Subotica, 26. septembar 2019. U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila Tipologije pranja novca predstavnicima tužilaštava, sudova, policije i poreske policije Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečav ... http://www.apml.org.rs/srp2773/novost/Predstavljene-tipolgije-pranja-novca.html Fri, 04 Oct 2019 10:21:27 +0200 Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Subotica, 25. septembar 2019. U Subotici je Uprava za sprečavanje pranja novca predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja te ... http://www.apml.org.rs/srp2772/novost/Praćenje-predmeta-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Fri, 04 Oct 2019 09:55:22 +0200 Predstavljene Tipologije finansiranja terorizma i Tipologije pranja novca Nadovezujući se na radionicu na kojoj su predstavljene Tipologije pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, za predstavnike obveznika u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizm ... http://www.apml.org.rs/srp2757/novost/Predstavljene-Tipologije-finansiranja-terorizma-i-Tipologije-pranja-novca.html Wed, 18 Sep 2019 08:36:46 +0200 Predstavljene Tipologije pranja novca Na radionici koju je u Nišu 3. septembra 2019. godine organizovala Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa Pravosudnom akademijom, okupljenim predstavnicima  represivnog dela sistema za borbu protiv pranja novca (sudova, osnovn ... http://www.apml.org.rs/srp2756/novost/Predstavljene-tipologije-pranja-novca.html Fri, 13 Sep 2019 08:57:16 +0200 Jedinstveni sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma Za predstavnike tužilaštva, sudova i policije, Uprava za sprečavanja novca je organizovala radionicu čiji je cilj unapređenje primene smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja n ... http://www.apml.org.rs/srp2755/novost/Jedinstveni-sistem-statističkog-praćenja-predmeta-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-.html Wed, 11 Sep 2019 11:08:04 +0200 Smernice FATF za određene sektore FATF (Financial Action Task Force) osim svojih Četrdeset preporuka i tumačenja uz te preporuke redovno objavljuje i smernice, koje nisu obavezujućeg karaktera, ali čija je svrha da pomognu različitim učesnicima u sistemima za borbu protiv pranj ... http://www.apml.org.rs/srp2754/novost/Smernice-FATF-za-određene-sektore.html Wed, 11 Sep 2019 10:46:51 +0200 Uspostavljanje mehanizma preispitivanja prekograničnih pretnji Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kojim predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, donelo je 13. juna 2019. godine rešenje o obrazovanju Stručnog tima za uspostavljanje mehani ... http://www.apml.org.rs/srp2748/novost/Uspostavljanje-mehanizma-preispitivanja-prekograničnih-pretnji.html Tue, 27 Aug 2019 08:46:31 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 20.8.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu ... http://www.apml.org.rs/srp2742/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Wed, 21 Aug 2019 08:07:14 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 14.8.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je dve stavke ... http://www.apml.org.rs/srp2737/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Thu, 15 Aug 2019 08:06:01 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253   Dana 13.8.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jed ... http://www.apml.org.rs/srp2736/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Wed, 14 Aug 2019 08:27:11 +0200 Тipologije pranja novca i finansiranja terorizma - info sesija za predstavnike državnog i privatnog sektora Dana 1.7.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima državnog i privatnog sektora u neposrednoj infosesiji ukazano je na značaj usvojenih Smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobra ... http://www.apml.org.rs/srp2682/novost/Тipologije-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma---infosesija-za-predstavnike-državnog-i-privatnog-sektora.html Thu, 04 Jul 2019 10:12:55 +0200 Obuka za tržišne inspektore U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija-Sektor tržišne inspekcije, organ ... http://www.apml.org.rs/srp2707/novost/Obuka-za-tržišne-inspektore.html Wed, 17 Jul 2019 15:24:39 +0200 Obuka za interne revizore i obuka za računovođe, javne beležnike i društva za osiguranje U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Komora ovlašćenih revizora, organizovali su obuku internih revizora na temu &bdquo ... http://www.apml.org.rs/srp2706/novost/Obuka-za-interne-revizore-i-obuka-za-računovođe,-javne-beležnike-i-društva-za-osiguranje-.html Wed, 17 Jul 2019 15:16:14 +0200 Srbija skinuta sa sive liste FATF Na plenarnom zasedanju FATF procenjeno je da su ispunjeni svi zahtevi koji su stavljeni pred našu zemlju kada je reč o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje Na listi FATF, ... http://www.apml.org.rs/srp2681/novost/Srbija-skinuta-sa-sive-liste-FATF-.html Thu, 27 Jun 2019 08:09:31 +0200 Unapređenje institucionalne saradnje Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i nadzorni organi za ZOSPNFT zajedno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma  Koordinatorka procene rizika i nadzorni organi za ZOSPNFT organizovali su 11. juna 2019. godine u Novom ... http://www.apml.org.rs/srp2676/novost/Unapređenje-institucionalne-saradnje.html Mon, 17 Jun 2019 10:10:28 +0200 FATF - javno saopštenje FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, nakon plenarnog zasedanja od 16. do 21. juna 2019. godine, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje p ... http://www.apml.org.rs/srp2750/novost/FATF---javno-saopštenje.html Mon, 24 Jun 2019 09:49:20 +0200 Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije Četvrta info-sesija organizovana u Novom Sadu  Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je četvrtu po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i po ... http://www.apml.org.rs/srp2677/novost/Procena-rizika-od-pranja-novca---info-sesija-sa-predstavnicima-tužilaštva,-sudova-i-policije-.html Mon, 17 Jun 2019 10:30:34 +0200 Unapređenje sistema za borbu protv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji ... http://www.apml.org.rs/srp2673/novost/Uprava-za-sprečavanje-pranja-novca-film.html Fri, 07 Jun 2019 10:04:36 +0200 Procena rizika od pranja novca - info sesija sa predstavnicima tužilaštva, sudova i policije u Nišu, 23-24. maj 2019. godine Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovala je treću po redu info-sesiju za predstavnike sudova, tužilaštva i policije. Na skupu, organizovanom 24. maja 2019. godine, p ... http://www.apml.org.rs/srp2664/novost/Procena-rizika-od-pranja-novca---.html Thu, 30 May 2019 13:22:25 +0200 Okrugli sto na temu privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Dana 20. maja 2019. godine u Beogradu održan je okrugli sto sa predstavnicima privrednih sudova, tužilaštava i nadzornih organa iz oblasti sprečavanja pranja novca. U neposrednom kontaktu sa predstavnicima navedenih institucija prezentovani ... http://www.apml.org.rs/srp2657/novost/Okrugli-sto-na-temu-privrednih-prestupa-u-predmetima-pranja-novca.html Wed, 22 May 2019 10:32:10 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 21.5.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je jednu stavku s ... http://www.apml.org.rs/srp2656/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Wed, 22 May 2019 10:22:04 +0200 Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika u Kraljevu Dana 17. maja 2019. godine u Kraljevu održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Navedena info sesija je organizovana u okviru P ... http://www.apml.org.rs/srp2655/novost/Prezentacija-zaključaka-nacionalne-procene-rizika-u-Kraljevu.html Mon, 20 May 2019 13:32:01 +0200 Vlada Srbije usvojila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma  Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.  Dana 28.10.2018. ... http://www.apml.org.rs/srp2648/novost/Vlada-Srbije-usvojila-Smernice-za-uspostavljanje-jedinstvene-metodologije-izrade-izveštaja-i-praćenja-predmeta-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Thu, 16 May 2019 14:22:47 +0200 Javni konkurs za popunjavanje položaja - pomoćnik direktora Uprave REPUBLIKA SRBIJA VLADA Služba za upravljanje kadrovima Beograd               Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službeni ... http://www.apml.org.rs/srp2646/novost/Javni-konkurs-za-popunjavanje-položaja---pomoćnik-Direktora-Uprave.html Wed, 15 May 2019 15:13:31 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 14.5.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na lis ... http://www.apml.org.rs/srp2640/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Wed, 15 May 2019 10:31:16 +0200 Obuka za zaposlene u Upravi za igre na sreću U cilju unapređenja znanja novih zaposlenih u Upravi za igre na sreću u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Uprava za igre na sreću organizuju obuku na t ... http://www.apml.org.rs/srp2636/novost/Obuka-za-zaposlene-u-Upravi-za-igre-na-sreću.html Tue, 07 May 2019 15:11:18 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 1.5.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je 80 stavki i dodao 1 s ... http://www.apml.org.rs/srp2635/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Fri, 03 May 2019 08:03:08 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 22.4.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je jednu stavku sa liste ... http://www.apml.org.rs/srp2628/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Tue, 23 Apr 2019 08:09:22 +0200 Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa  Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizovala 18. aprila 2019. obuku namenjenu organizacijama civilnog društva (OCD ... http://www.apml.org.rs/srp2627/novost/Obuka-za-organizacije-civilnog-društva:-Kako-prepoznati-zloupotrebe-i-kako-se-zaštititi.html Mon, 22 Apr 2019 08:12:15 +0200 Prezentacija zaključaka nacionalne procene rizika za sudije, tužioce i policiju Dana 12. aprila 2019. godine uz pomoć Pravosudne akademije održana je infosesija sa predstavnicima sudova, tužilaštava i policije gde su u neposrednom kontaktu prezentovani rezultati procene rizika od pranja novca. Koordinator procene riz ... http://www.apml.org.rs/srp2614/novost/Prezentacija-zaključaka-nacionalne-procene-rizika-za-sudije,-tužioce-i-policiju.html Thu, 18 Apr 2019 10:18:25 +0200 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 17.4.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu stavku na listi sank ... http://www.apml.org.rs/srp2613/novost/Izmene-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Thu, 18 Apr 2019 08:07:52 +0200 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 17.4.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je jednu stavku sa liste sankcij ... http://www.apml.org.rs/srp2612/novost/empty.html Tue, 16 Apr 2019 10:18:42 +0200 Srbija i SAD: Zajednički rad na poreskim propisima Ministar finansija Republike Srbije Siniša Mali i ambasador SAD u Beogradu Kajl Skot potpisali su danas Sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Republike Srbije sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih p ... http://www.apml.org.rs/srp2603/novost/Srbija-i-SAD:-Zajednički-rad-na-poreskim-propisima.html Wed, 10 Apr 2019 13:29:51 +0200 Obuka za nosioce pravosudnih funkcija: Procena rizika od pranja novca   Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kao značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svo ... http://www.apml.org.rs/srp2601/novost/Obuka-za-nosioce-pravosudnih-funkcija:-Procena-rizika-od-pranja-novca.html Mon, 01 Apr 2019 10:09:09 +0200 Prezentovanje rezultata procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma platnim institucijama Dana 4.2.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima platnih institucija predstavljeni su rezultati procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Koordinator procene rizika upoznala je prisutne sa rizicima na naciona ... http://www.apml.org.rs/srp2535/novost/Prezentovanje-rezultata-procene-rizika-od-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-platnim-institucijama.html Mon, 04 Feb 2019 12:54:14 +0100 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Dana 29.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je šest stavki na listi san ... http://www.apml.org.rs/srp2600/novost/Izmene-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-.html Sat, 30 Mar 2019 09:03:01 +0100 Nastavak obuka za računovođe Uprava  je održala niz obuka za obveznike, na kojima je bilo reči o zaključcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pratećih sektorskih sm ... http://www.apml.org.rs/srp2591/novost/Nastavak-obuka-za-računovođe.html Tue, 26 Mar 2019 14:24:20 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 22.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na listu sankcija. Li ... http://www.apml.org.rs/srp2590/novost/empty.html Sat, 23 Mar 2019 12:40:49 +0100 Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija - Upravom za sprečavanje pranja novca, 18. aprila 2019. organizuje obuku:  Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi. ... http://www.apml.org.rs/srp2589/novost/Obuka-za-organizacije-civilnog-društva:-Kako-prepoznati-zloupotrebe-i-kako-se-zaštititi.html Mon, 25 Mar 2019 08:47:35 +0100 Kako utvrditi i evidentirati stvarnog vlasnika - savetovanje u Privrednoj komori Srbije, 26.3.2019. godine Sa ciljem obezbeđivanja jedinstvene primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i unapređivanja operativnih znanja predstavnika finansijskog i nefinansijskog sektora, Privredna komora Srbije, Udruženje za bankarstvo, osigur ... http://www.apml.org.rs/srp2588/novost/Kako-utvrditi-i-evidentirati-stvarnog-vlasnika---savetovanje-u-Privrednoj-komori-Srbije,-26.3.2019.-godine.html Thu, 21 Mar 2019 13:32:20 +0100 Smeštanje softvera Uprave na Klaud u Državnom data centru Dana 14.3.2019. godine izvršeno je smeštanje softvera Uprave za sprečavanje pranja novca na Klaud (Cloud) infrastrukturu u Državnom data centru . Uprava je na taj način postala dvadeseti korisnik ovog centra. formiranog pre ne&scar ... http://www.apml.org.rs/srp2587/novost/Smeštanje-softvera-Uprave-na-Klaud-u-Državnom-data-centru.html Wed, 20 Mar 2019 10:56:12 +0100 Poziv za popunjavanje upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Uprava za sprečavanje pranja novca pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma. Upitnik možete pop ... http://www.apml.org.rs/srp2586/novost/Poziv-za-popunjavanje-upitnika-za-procenu-ranjivosti-neprofitnog-sektora.html Tue, 19 Mar 2019 14:30:50 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 13.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu stavku na listu sankcija. Lis ... http://www.apml.org.rs/srp2582/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Thu, 14 Mar 2019 08:22:52 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 28.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na listu sankcija. Lista sa ... http://www.apml.org.rs/srp2560/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Fri, 01 Mar 2019 11:44:00 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 Dana 8.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je sa liste navedena četiri imena nako &scaro ... http://www.apml.org.rs/srp2541/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253.html Sat, 09 Feb 2019 13:38:35 +0100 Pretraživač označenih lica - važna napomena Ukoliko vam se ne prikazuje stranica sa pretraživačem označenih lica, potrebno je da proverite da li na vašem računaru imate instaliranu najnoviju verziju internet pretraživača koji koristite (npr.Google Chrome, Mozilla, Edge, itd) ... http://www.apml.org.rs/srp2451/novost/Pretraživač-označenih-lica---važna-napomena.html Mon, 10 Dec 2018 14:18:30 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1988 Komitet Saveta bezbednosti osnovan u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) izmenio je podatke za dva lica na listi čije se raspolaganje imovinom ograničava I na koje se odnosi zabrana putovanja I embargo na oružje, prema stavu 1 Rezolucije 2255 (2015) ... http://www.apml.org.rs/srp2503/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezoluciji-1988.html Thu, 31 Jan 2019 09:22:52 +0100 Infosesija o procenjenim rizicima za društva za upravljanje penzijskim fondovima Dana 18.1.2019. godine u  Narodnoj banci Srbije održana je infosesija o procenjenim rizicima sa sektorom društava za upravljanje penzijskim fondovima. Nacionalni koordinator procene rizika predstavila je rezultate procene rizika države ... http://www.apml.org.rs/srp2488/novost/Infosesija-o-procenjenim-rizicima-za-društva-za-upravljanje-penzijskim-fondovima.html Mon, 21 Jan 2019 14:55:16 +0100 Infosesija o procenjenim rizicima u sektoru igara na sreću Dana 18.1.2019. godine u  Privrednoj komori Srbije održana je infosesija o procenjenim rizicima sa sektorom igara na sreću. Nacionalni koordinator procene rizika predstavila je rezultate procene rizika države od pranja novca i finansiranja te ... http://www.apml.org.rs/srp2487/novost/Infosesija-o-procenjenim-rizicima-u-sektoru-igara-na-sreću.html Mon, 21 Jan 2019 14:35:47 +0100 Potpisan sporazum sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Uprava za sprečavanje pranja novca zaključila je Sporazum o saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Sporazum je zaključen na osnovu dokumenta  „Procеna rizika od pranja novca i procеna rizika od fina ... http://www.apml.org.rs/srp2482/novost/Potpisan-sporazum-sa-Ministarstvom-građevinarstva,-saobraćaja-i-infrastrukture.html Fri, 11 Jan 2019 13:41:09 +0100 Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju donete su 8.1.2019. godine. Dana 24.10.2018. godine Predsednik Koordinacionog tela doneo je Rešenje ... http://www.apml.org.rs/srp2481/novost/Smernice-za-utvrđivanje-stvarnog-vlasnika.html Thu, 10 Jan 2019 11:29:13 +0100 Novi indikatori za računovođe, revizore i faktoring Uprava je krajem prethodne i početkom ove godine donela nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe, revizore i faktoring društva. Indikatore možete pronaći pod odeljkom Propi ... http://www.apml.org.rs/srp2480/novost/Novi-indikatori-za-računovođe,-revizore-i-faktoring.html Thu, 10 Jan 2019 10:28:34 +0100 Nastavak obuka za obveznike Uprava  je u prethodnim mesecima održala niz obuka za obveznike, na kojima je bilo reči o zaključcima Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, p ... http://www.apml.org.rs/srp2468/novost/Nastavak-obuka-za-obveznike.html Fri, 21 Dec 2018 12:29:09 +0100 Lista označenih lica Dana 20.12.2018. godine Vlada  Republike Srbije donela je rešenje o stavljanju više lica na Listu označenih lica, u skladu sa članom 4, stav 1, tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizm ... http://www.apml.org.rs/srp2463/novost/Lista-označenih-lica.html Thu, 20 Dec 2018 15:20:38 +0100 Komitet za sankcije Saveta bezbednosti prema Rezoluciji 1988 izmenio Smernice Komitet Saveta bezbednosti osnovan prema Rezoluciji 1988 (2011.) usvojio je 3. decembra 2018. godine izmenjene Smernice za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti (Smernice). Smernice su izmenjene u skladu sa paragrafom 43 Rezolucije SB 2255 (2015.) ... http://www.apml.org.rs/srp2455/novost/Komitet-za-sankcije-Saveta-Bezbednosti-prema-Rezoluciji-1988-izmenio-Smernice.html Mon, 17 Dec 2018 09:03:27 +0100 VAŽNO: Ciljane finansijske sankcije - pretraživač označenih lica Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Institutom „Mihajlo Pupin – Računarski sistemi“, razvila pretraživač koji se odnosi na liste lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija, tj. na „označen ... http://www.apml.org.rs/srp2447/novost/VAŽNO:-Ciljane-finansijske-sankcije---pretraživač-označenih-lica.html Mon, 03 Dec 2018 14:39:21 +0100 Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog javnog mesta Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/1 ... http://www.apml.org.rs/srp2430/novost/Javni-konkurs-za-popunjavanje-izvršilačkog-javnog-mesta.html Wed, 28 Nov 2018 17:55:57 +0100 Počela realizacija projekta iz IPA 2015 Dana 13.11.2018. godine počela je realizacija Projekta za unapređenje kvaliteta prijava sumnjivih transakcija i jačanje kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca iz sredstava IPA 2015 (Enhancing the quality and efficiency of Suspicious Transa ... http://www.apml.org.rs/srp2426/novost/Počela-je-realizacija-projekta-iz-IPA-2015.html Thu, 22 Nov 2018 14:17:49 +0100 VAŽNO OBAVEŠTENJE: UPRAVA SE SELI NA NOVU ADRESU VAŽNO: Obaveštavamo sve zainteresovane strane da će od ponedeljka, 26.11.2018. godine, Uprava biti preseljena na novu lokaciju, u Resavskoj ulici broj 24, 11000 Beograd. Brojevi telefona biće ažurirani na veb prezentaciji Uprave u najskori ... http://www.apml.org.rs/srp2425/novost/VAŽNO-OBAVEŠTENJE:-UPRAVA-SE-SELI-NA-NOVU-ADRESU.html Thu, 22 Nov 2018 09:10:07 +0100 Radni sastanak sa predstavnicima faktoring firmi Dana 31.10.2018. godine u Privrednoj komori Beograda održan je radni sastanak sa predstavnicima faktoring firmi i poslovnih banaka, koji rade na poslovima faktoringa. Na sastanku su govorili predstavnici Uprave, Narodne banke Srbije i Agencije za os ... http://www.apml.org.rs/srp2388/novost/Radni-sastanak-sa-predstavnicima-faktoring-firmi.html Thu, 01 Nov 2018 10:24:51 +0100 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 19.11.2018. godine   Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 19.11.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim f ... http://www.apml.org.rs/srp2416/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-.html Tue, 20 Nov 2018 08:52:29 +0100 Obuka za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u Subotici U organizaciji Privredne komore Srbije, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca i Sektora tržišne inspekcije u okviru Ministarstva trgovine, turizma I telekomunikacija učestvuju u obuci posrednika u prometu I zakupu nepokretnosti na ... http://www.apml.org.rs/srp2381/novost/Održana-obuka-za-posrednike-u-prometu-i-zakupu-nepokretnosti-u-Subotici.html Mon, 29 Oct 2018 09:27:41 +0100 Održana obuka za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Sektorom tržišne inspekcije Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, predstavnici Uprave održali su obuku za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti u Kragujevcu i Novom Sadu 22. I 25.10 ... http://www.apml.org.rs/srp2380/novost/Održana-obuka-za-posrednike-u-prometu-i-zakupu-nepokretnosti.html Fri, 26 Oct 2018 11:22:22 +0200 Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta             Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/0 ... http://www.apml.org.rs/srp2375/novost/Javni-konkurs-za-popunjavanje-izvršilačkih-javnih-mesta.html Wed, 24 Oct 2018 14:42:46 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006) 16.10.2018. Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 16.10.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom. Konkretno, označena su tri broda u skladu sa paragrafom 12 Rezol ... http://www.apml.org.rs/srp2367/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezoluciji-SB-UN-1718-(2006)-16.10.2018..html Wed, 17 Oct 2018 07:47:19 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 15.10.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 15.10. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičk ... http://www.apml.org.rs/srp2366/novost/Измена-на-листи-санкција-према-Резолуцијама-1267,-1989-и-2253-од-15.10.2018.-године.html Tue, 16 Oct 2018 07:10:30 +0200 Održana sednica Koordinacionog tela Dana 4.10.2018, godine održana je sednica Koordinacionog tela za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Članov ... http://www.apml.org.rs/srp2360/novost/Održana-sednica-Koordinacionog-tela.html Wed, 10 Oct 2018 12:39:54 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 4.10.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 4.10. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičk ... http://www.apml.org.rs/srp2356/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-od-4.10.2018.-godine.html Fri, 05 Oct 2018 08:16:47 +0200 Prezentacija nacionalne procene rizika u Udruženju banaka Srbije U Udruženju banaka Srbije je 28.9.2018. godine održana prezentacija rezultata nacionalne procene rizika od pranja novca i od finansiranja terorizma. Prezentaciju su održali nacionalni koordinator Jelena Pantelić iz Uprave, kao i rukovodioci podgr ... http://www.apml.org.rs/srp2355/novost/Prezentacija-nacionalne-procene-rizika-u-Udruženju-banaka-Srbije.html Mon, 01 Oct 2018 11:35:02 +0200 Odgovori na pitanja obveznika Uprava je objavila odgovore na 13 pitanja pristiglih od obveznika. Odgovore možete pronaći pod naslovom Propisi – Stručna mišljenja.   ... http://www.apml.org.rs/srp2350/novost/Odgovori-na-pitanja-obveznika.html Tue, 25 Sep 2018 11:44:27 +0200 Аžurirane Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava Uprava je u februaru ove godine donela Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava, kako ... http://www.apml.org.rs/srp2329/novost/Аžurirane-Smernice-za-procenu-rizika-od-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-kod-društava-za-reviziju,-preduzetnikai-pravnih-lica-koja-se-bave-pružanjem-računovodstvenih-usluga-i-faktoring-društava.html Thu, 20 Sep 2018 12:10:17 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006) Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 14.9.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom. Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu releva ... http://www.apml.org.rs/srp2318/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezoluciji-SB-UN-1718-(2006).html Sun, 16 Sep 2018 10:53:48 +0200 Komitet za sankcije prema Islamskoj državi i Al-Kaidi preradio Smernice   U skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) o Islamskoj državi, Al-Kaidi,  sa njima povezanim licima, grupama, pravnim licima i subjektima, Komitet Saveta bezbednosti je 5.9.2018. godine usvojio prerađene Smernice z ... http://www.apml.org.rs/srp2317/novost/Komitet-za-sankcije-prema-Islamskoj-državi-i-Alkaidi-preradio-Smernice.html Fri, 14 Sep 2018 09:04:47 +0200 Prezentacija nacionalne procene rizika u Privrednoj komori Srbije Prvo javno predstavljanje rezultata nacionalne procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma održano je 10.9.2018. godine u Privrednoj komori Srbije. Skup su otvorili predsednik PKS-a  Marko Čadež, potpredsednik Vl ... http://www.apml.org.rs/srp2292/novost/Prezentacija-nacionalne-procene-rizika-u-Privrednoj-komori-Srbije-.html Tue, 11 Sep 2018 11:13:29 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 23.8.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je listu sankcija 23.8. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privre ... http://www.apml.org.rs/srp2284/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-od-23.8.2018.-godine.html Fri, 24 Aug 2018 11:51:38 +0200 Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma Dokument Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja teriorizma usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 31.5.2018. godine. Ovaj dokument je rezultat intenzivnog rada i saradnje između nadležnih organa Republike Srbije i pre ... http://www.apml.org.rs/srp2253/novost/Procena-rizika-od-pranja-novca-i-procena-rizika-od-finansiranja-terorizma.html Tue, 14 Aug 2018 09:34:39 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 9.8.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 9.8. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim lici ... http://www.apml.org.rs/srp2252/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-od-9.8.2018.-godine.html Fri, 10 Aug 2018 10:01:13 +0200 Komitet za sankcije na osnovu Rezolucije 1718 odobrio je obaveštenje o mogućim izuzecima od režima sankcija prema Severnoj Koreji, a u cilju implementacije humanitarne pomoći Komitet Saveta bezbednosti, ustanovljen na osnovu Rezolucije 1718 (2006), 6.8.2018. godine usvojio je sedmo obaveštenje o implementaciji humanitarne pomoći, pod nazivom Smernice za traženje dozvole za pružanje humanitrane pomoći Demokratsk ... http://www.apml.org.rs/srp2251/novost/Komitet-za-sankcije-na-osnovu-Rezolucije-1718-odobrio-je-obaveštenje-o-mogućim-izuzecima-od-režima-sankcija-prema-Severnoj-Koreji,-a-u-cilju-implementacije-humanitarne-pomoći.html Wed, 08 Aug 2018 10:36:06 +0200 Uprava je odgovorila na pitanja Udruženja osiguravača Srbije Uprava je odgovorila na pitanja Udruženja osiguravača Srbije. Odgovore možete naći u stručnim tekstovima. ... http://www.apml.org.rs/srp2215/novost/Uprava-je-odgovorila-na-pitanja-Udruženja-osiguravača-Srbije.html Tue, 24 Jul 2018 14:29:03 +0200 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 17.07.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je dve stavke na listi sankcija 17.07.2018. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama ... http://www.apml.org.rs/srp2206/novost/Izmene-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253-od-17.07.2018.-godine.html Wed, 18 Jul 2018 09:09:07 +0200 Odgovori Uprave na pitanja Udruženja banaka Srbije i Narodne banke Srbije Uprava je objavila odgovore na pitanja Udruženja banaka Srbije i odgovor na pitanje Narodne banke Srbije. Odgovore ćete naći u Stručnim tekstovima. ... http://www.apml.org.rs/srp2188/novost/Odgovori-Uprave-na-pitanja-Udruženja-banaka-Srbije-i-Narodne-banke-Srbije-.html Fri, 22 Jun 2018 13:28:59 +0200 Odgovori Uprave na pitanja Odbora za osiguranje PKS Uprava je objavila odgovore na pitanja Odbora za osiguranje Privredne komore Srbije. Iz tehničkih razloga odgovori su podvedeni pod odeljak Stručni tekstovi. ... http://www.apml.org.rs/srp2199/novost/Odgovori-Uprave-na-pitanja-Udruženja-osiguravača-Srbije.html Mon, 09 Jul 2018 14:20:19 +0200 Obuka obveznika U saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama, predstavnici Uprave pružaju obuku obveznicima u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u ... http://www.apml.org.rs/srp2189/novost/Obuka-obveznika.html Tue, 26 Jun 2018 15:57:09 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 18.6.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je dve stavke na listu sankcija 18.6. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, ... http://www.apml.org.rs/srp2176/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-od-18.6.2018.-godine.html Tue, 19 Jun 2018 08:15:41 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 5.6.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 5.6. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, gr ... http://www.apml.org.rs/srp2175/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-od-5.6.2018.-godine.html Wed, 06 Jun 2018 12:49:14 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 29.5.2018. godine Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 29.5.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ... http://www.apml.org.rs/srp2169/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,1989-i-2253-od-29.5.2018.-.html Wed, 30 May 2018 08:05:46 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 2368 (2017) Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Islamskoj državi i Alkaidi izmenio je 9.5.2018. četiri stavke na listi sankcija godine, u skladu sa Rezolucijom 2368 (2017) o pretnjama međunarodnom miru i sigurnosti. Lista sankcija redovno se ažurir ... http://www.apml.org.rs/srp2154/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezoluciji-SB-UN-2368-(2017).html Thu, 10 May 2018 09:29:56 +0200 Publikacija o rizicima od zloupotrebe u neprofitnom sektoru U saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, Uprava je objavila publikaciju Rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhu finansiranja terorizma, namenjenju prvenstveno neprofitnom sektoru, ali i široj javnosti radi upoznavanja sa međunarodnim st ... http://www.apml.org.rs/srp2150/novost/Publikacija-o-rizicima-od-zloupotrebe-u-neprofitnom-sektoru.html Fri, 04 May 2018 09:30:45 +0200 Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata Na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi (Službeni glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 9. i 33. stav 1 tačka 26 Statuta Advokatske komore Srbije (Službeni glasnik RS, br.85/2011, 78/2012, 86/2013), člana 114. u vezi člana 104 st ... http://www.apml.org.rs/srp2141/novost/Smernice-za-procenu-rizika-od-PN/FT-kod-advokata.html Mon, 23 Apr 2018 09:13:13 +0200 Treće stručno savetovanje posrednika u prometu nepokretnosti Od 16. do 18. aprila 2018. u Beogradu se održava Treće stručno savetovanje „Nauči da uspeš“ – najznačajniji skup posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope. Učesnicima Konferencij ... http://www.apml.org.rs/srp2190/novost/Treće-stručno-savetovanje-posrednika-u-prometu-nepokretnosti.html Mon, 16 Apr 2018 10:52:55 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1988 (2011) Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Talibanima izmenio je jednu stavku na listi sankcija 10.4.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) u vezi sa Talibanima i povezanim fizičkim licima, grupama lica, privrednim i drugim subjektima. ... http://www.apml.org.rs/srp2127/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezoluciji-SB-UN-1988-(2011).html Thu, 12 Apr 2018 10:03:23 +0200 Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 29.3.2018. Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 29.3.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ... http://www.apml.org.rs/srp2109/novost/Izmena-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267.html Fri, 30 Mar 2018 09:10:49 +0200 Prezentacije zakona za obveznike Uprava nastavlja rad na edukaciji obveznika i jačanju saradnje kroz prezentacije Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i  Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Obuka za računovođe ... http://www.apml.org.rs/srp2108/novost/Prezentacije-zakona-za-obveznike.html Thu, 29 Mar 2018 11:15:55 +0200 Prezentacije novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Uprava aktivno sarađuje sa obveznicima na primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (ZOSPNFT). Imajući u vidu da od 1.4.2018. godine počinje da se primenjuje novi ZOSPNFT, koji je usvojen 14.12.20178. godine, Uprava je od ... http://www.apml.org.rs/srp2098/novost/Prezentacije-novog-Zakona-o-sprečavanju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma.html Fri, 16 Mar 2018 14:34:02 +0100 Objavljeni pravilnici Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa prateća tri obrasca, i Pravilnik o obrascu službene legitimacije i izgledu službene značke zaposlenih u Upravi za ... http://www.apml.org.rs/srp2086/novost/Objavljeni-pravilnici.html Thu, 15 Mar 2018 13:37:46 +0100 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je tri stavke na listi sankcija 06.03.2018. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama ... http://www.apml.org.rs/srp2070/novost/Izmene-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Wed, 07 Mar 2018 21:10:53 +0100 Smernice za procenu rizika od PN/FT za javne beležnike U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/2017 od 17.12.2017) Јavnobeležnička komora Srbije donela je smernice za procenu rizika od PN/FT  kod javnih beležnika. Tekst Smernica može ... http://www.apml.org.rs/srp2056/novost/Smernice-za-procenu-rizika-od-PN/FT-za-javne-beležnike.html Fri, 02 Mar 2018 13:29:00 +0100 Smernice za procenu rizika od PN/FT za obveznike u nadležnosti NBS, KHOV, Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/2017 od 17.12.2017) nadležni organi doneli su smernice za procenu rizika od PN/FT  kod obveznika nad kojima vrše nadzor. U pitanju su Nar ... http://www.apml.org.rs/srp2016/novost/Smernice-za-procenu-rizika-od-PN/FT-za-obveznike-u-nadležnosti-NBS,-KHOV,-Poreske-uprave-i-Ministarstva-trgovine,-turizma-i-telekomunikacija.html Thu, 22 Feb 2018 09:21:21 +0100 Indikatori za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa FT Izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma obajvljena je na sajtu Uprave, u delu Propisi - indikatori. Lista počinje da se primenjuje od 1.4.2018. godine ... http://www.apml.org.rs/srp2010/novost/Indikatori-za-prepoznavanje-sumnjivih-aktivnosti-u-vezi-sa-FT.html Wed, 21 Feb 2018 15:27:19 +0100 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 14.02.2018. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ... http://www.apml.org.rs/srp1992/novost/Izmene-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Fri, 16 Feb 2018 11:14:56 +0100 Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod društava za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društava Uprava za sprečavanje pranja novca je, u skladu sa članom 114. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 od 17. decembra 2017. godine- u daljem tekstu Zakon) izradila Smernice za pro ... http://www.apml.org.rs/srp1985/novost/Smernice-za-procenu-rizika-od-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-kod-društava-za-reviziju,-preduzetnika-i-pravnih-lica-koja-se-bave-pružanjem-računovodstvenih-usluga-i-faktoring-društava.html Fri, 09 Feb 2018 09:36:45 +0100 Saopštenje Uprave Povodom natpisa koji se odnose na tumačenja zasenčenih delova izveštaja Uprave za sprečavanje pranja novca objavljenih na osnovu Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja br.  071-01-3827/2017-03 od 28.12.2017. godine ... http://www.apml.org.rs/srp1966/novost/Saopštenje-Uprave.html Sat, 13 Jan 2018 21:18:31 +0100 Izmene na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi izmenio je jednu stavku na listi sankcija 26.12.2017. godine, u skladu a rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupa ... http://www.apml.org.rs/srp1972/novost/Izmene-na-listi-sankcija-prema-Rezolucijama-1267,-1989-i-2253.html Wed, 27 Dec 2017 09:37:28 +0100 Usvojeni zakoni 14.12.2017. Narodna skupština R. Srbije je 14. decembra 2017. godine donela Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 113/2017 od 17. 12. 2017. godine. Zakon stupa na snagu ... http://www.apml.org.rs/srp1959/novost/Usvojeni-zakoni-14.12.2017.-.html Wed, 20 Dec 2017 14:49:33 +0100 Javno saopštenje FATF od 3.11.2017. godine FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o državama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski siste ... http://www.apml.org.rs/srp1931/novost/Javno-saopštenje-FATF-od-3.11.2017.-godine.html Fri, 17 Nov 2017 09:03:37 +0100 Javno saopštenje FATF od 23.6.2017. FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sis ... http://www.apml.org.rs/srp1855/novost/Javno-saopštenje-FATF-od-23.6.2017..html Fri, 07 Jul 2017 14:55:44 +0200 Јаvno saopštenje FATF od 24.2.2017- godine FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem ... http://www.apml.org.rs/srp1769/novost/Јаvno-saopštenje-FATF-od-24.2.2017--godine.html Mon, 06 Mar 2017 10:44:28 +0100