Sprečavanje finansiranja oružja za masovno uništenje

05 novembar 2020

Delotvorna saradnja na nacionalnom nivou i uspostavljanje mehanizama koordinacije preduslov su uspešnog suprotstavljanja finansiranju širenja oružja za masovno uništenje

 

Jedna u nizu publikacija koje su namenjene unapređenju znanja institucija u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma je „Smernice  FATF za sprečavanje finansiranja oružja za masovno uništenje“.

 

Preporuka 7 FATF  zahteva od država da nametnu ciljane  finansijske sankcije (CFS) protiv finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u skladu sa Rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (RSBUN). Preporuka 2 FATF zahteva od država zahteva da uspostave delotvornu saradnju na nacionalnom nivou i, u slučajevima u kojima je to moguće, mehanizme koordinacije kako bi se suprotstavile finansiranju širenja oružja za masovno uništenje (OMU).

 

Cilj ovog dokumenta je da se obezbede neobavezujuće smernice kojima bi se zainteresovanim stranama iz javnog i privatnog sektora  olakšalo razumevanje i primena ovih obaveza. Dokument takođe obuhvata i dodatne obavezne elemente prema RSBUN koji se ne tiču FATF, kako bi se zainteresovanim stranama omogućio holistički uvid u borbu protiv finansiranja širenja oružja masovnog uništenja.

 

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) primenjuje dvostepeni pristup za sprečavanje finansiranja širenja oružja za masovno uništenje posredstvom rezolucija izrađenim u skladu sa Glavom VII Povelje UN, kojim se nameću obaveze državama članicama UN.

 

Standardi FATF  ne nalažu državama da izvrše procenu sopstvenog rizika od finansiranja širenja OMU, a ovim dokumentom se standardi FATF ne proširuju. Pored toga, obaveza primene ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa Preporukom 7 ne zasniva se na riziku, već na pravilima.

 

Razumevanje rizika od finansiranja širenja OMU na pozitivan način doprinosi sposobnosti jedne države da spreči fizička i pravna lica uključena u širenje OMU da prikupljaju, premeštaju i koriste sredstva, te implementacija ciljanih finansijskih sankcija doprinosi ojačavanju režima za sprečavanje finansiranja širenja OMU.

 

Smernice su podeljene u nekolicinu poglavlja: 1- primena ciljanih finansijskih sankcija (uključujući identifikaciju i sprečavanje izbegavanja sankcija); 2- primena drugih mera uključenih u RSBUN koje prevazilaze Preporuku 7 FATF ali se odnose na finansiranje širenja oružja za masovno uništenje; 3 - međuresorna saradnja i koordinacija, i 4- nadzor i praćenje usklađenosti kao pomoć nadležnim organima (i samoregulatornim telima (SRT)) u vršenju nadzora nad primenom mera za sprečavanje finansiranja širenja OMU u privatnom sektoru.

 

Prevod ovih smernica obezbeđen je kroz projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranje novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.