APML logo
Српски Srpski English

Надзор
Датотеке за преузимање

Годишњи план инспекцијског надзора Управе за спречавање прања новца за 2017. годину7530KB.pdf
Анализа посредних контрола над привредним друштвима за ревизију и рачуноводство у 2016. години863KB.pdf
Упитник о активностима рачуновођа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма 2016120KB.xls
Контролна листa за ревизоре218KB.xls
Контролна листа за рачуновође226KB.xls
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2014. години451KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2013. години547KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2012. години393KB.pdf
Упитник о активностима предузећа за ревизију у области спречавања прања новца и финансирања тероризма131KB.xls
Упитник о активностима предузетника и предузећа за пружање рачуноводствених услуга у области СПНФТ125KB.xls
2011 Управа за спречавање прања новца