APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Конкурси > Управа објављује конкурс

Управа објављује конкурс

14-Oct-2011 14:49:55

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл.18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.


Датотеке за преузимање

Детаљи конкурса Октобар 2011139KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца