APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Презентација закључака националне процене ризика за судије, тужиоце и полицију

Презентација закључака националне процене ризика за судије, тужиоце и полицију

18-Apr-2019 10:18:25

 

Дана 12. априла 2019. године уз помоћ Правосудне академије одржана је инфосесија са представницима судова, тужилаштава и полиције где су у непосредном контакту презентовани резултати процене ризика од прања новца. Координатор процене ризика Јелена Пантелић упознала је присутне са обавезама државе према ФАТФ препоруци број 1 и значајем имплементације процењених ризика у свакодневном раду свих релевантних чиниоца у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Након тога координатори група представили су резултате и закључке из стратешког документа, тачније које су претње од прања новца, а где је систем рањив и како је процењена способност државе да се одбрани од прања новца. Учесници су могли кроз размену мишљења да разјасне недоумице које су постојале, што је био и циљ оваквог начина представљања резултата.

Како би се процена ризика представила и разумела на прави начин као и како би се подигла свест о значају борбе против прања новца планиран је наставак инфосесија и представљање процене ризика у Краљеву, Нишу и Новом Саду.

 Подсећамо да је, Процена ризика од прања новца и финанасирања тероризма усвојена на Влади 31.5.2018. године, а Акциони план за њено спровођење усвојен је на Влади РС 12.7.2018. године. Координациони тим, којим председава потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, образовало je Радну групу за израду националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма Задатак Радне групе био је да се ризици процењени свеобухватном Националном проценом ризика из 2012. године преиспитају и поново процене по методологији Светске банке. За председника радне групе и националног координатора процене ризика именована је Јелена Пантелић, Управа за спречавање прања новца, а чланови су представници: Републичког јавног тужилаштва, Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Управе за спречавање прања новца, Безбедносно информативне агенције и Тужилаштва за организовани криминал.

 Циљ процене ризика јесте да се донесу закључци који сектори и поступања у систему једне државе носе потенцијално виши ризик од прања новца и финансирања тероризма, а које нижи, како би држава могла адекватно да одговори на утврђене ризике, кроз низ мера и активности и да у складу са процењеним ризицима донесе адекватне одлуке о алокацији ресурса, са намером да се више напора и ресурса уложи у високоризичне области.

 Прво јавно представљање процене ризика приватном сектору и државним институцијама  одржано је  у Привредној комори 10. септембра 2018. године. Резултати процена ризика од прања новца у непосредним инфосесијама након тога приказани су свим обвезницима по Закону у спречавање прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, број 113/17) кроз појединачне радионице.

2011 Управа за спречавање прања новца