APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

Измена на листи санкција према Резолуцијама 1267, 1989 и 2253

09-Feb-2019 13:38:35

Дана 8.2.2019. године Комитет СБ основан на основу резолуција 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, групама, правним лицима и субјектима уклонио је са листе наведена четири имена након што је закључио разматрање захтева за брисање са листе, које су поднеле државе које су их и ставиле на листу означених лица, после годишње ревизије из 2016. године, а у складу са параграфима 80 и 81 Резолуције 2253 (2015).

Листа санкција према ИСИЛу и Ал-Каиди редовно се ажурира на основу релевантних информација добијених од држава чланица и међународних и регионалних организација. Ажурирана листа доступна је на вебсајту Комитета за санкције према ИСИЛу и Ал-Каиди на следећем линку: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/аq_sanctions_list.

Консолидована листа санкција Савета безбедности Уједињених нација  такође се ажурира након свих извршених промена на листи санкција према ИСИЛ у и Ал-Каиди. Ажурирана верзија Консолидоване листе доступна је преко следећег линка: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

Позивамо  обвезнике по закону да редовно прегледају наведене листе како би ажурно извршавали законске обавезе.

 

2011 Управа за спречавање прања новца