APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Међународна cарадња > МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

Улога ММФ-а у борби против прања новца и финансирања тероризма 

ММФ је анагажован у борби против прања новца и финансирања тероризма још од почетка 2001.године. У последњих десет година напори ММФ-а у том смислу помогли су да се уобличе мере и радње за спречавање прања новца и финансирања тероризма на међународном нивоу, и произвели су преко 70 процена система за борбу против прања новца и финансирања тероризма као и велики број пројеката техничке помоћи и истраживања. Широко искуство које ММФ има у процењивању финансијског сектора, у пружању техничке помоћи у финансијком сектору и вршењу надзора над економским системима држава чланица нарочито су допринели у оцењивању уклађености држава са међународним стандардима за спречавање прања новца и финансирања тероризма и у прављењу програма уз помоћ којих ће државе решити уочене недостатке. 

Програм ММФа за спречавање прања новца и финансирања тероризма постепено се развијао у складу са одговором међународне заједнице на ове појаве и са растућом свести ММФа о важности ових питања. Извршни одбор ММФ-а се 2004. године сагласио да процене система за СПН/СФТ и техничка помоћ постану редовни део посла ММФ-а.Извршни одбор је 2006. године потврдио општи принцип да сваки програм процене финансијског система (Financial Sector Assessment Program – ФСАП) и процене офшор финансијског центра (Оffshore Financial Centre Assessment – ОФЦ) треба да обухвати и пуну процену система за СПН/ФТ.ММФ је значајни чинилац у овој области, тако што сарађује са ФАТФ и ФСРБ (регионална тела слична ФАТФ, на пример, Манивал) и врши процене система за СПН/ФТ напоредо са евалуацијом које ФАТФ и ФСРБ врше над својим чланицама по питању усклађености са Препорукама ФАТФ 40+9, пружа техничку помоћ и доприноси креирању политике и истраживањима.      

Првог јуна 2011. године Извршни одбор ММФ-а расправљао је о реферату под називом Спречавање прања новца и финансирања тероризма – извештај о анализи делотворности програма, који је урадило Одељење за правна питања ММФ-а. У овом извештају анлаизира се еволуција програма ММФ-а у последњих пет година и разматра се шта даље. 

Године 2009. ММФ је представио фонд донатора, први у низу ткз тематских фондова (Тopical Trust Funds –ТТФ) за финансирање техничке помоћи на плану СПН/ФТ. Канада, Француска, Јапан, Кореја, Кувајт, Луксембург, Холандија, Норвешка, Катар, Саудијска Арабија, Швајцарска и Велика Британија обавезале су се да у току пет година заједно обезбеде 25,3 милиона УСД за финансирање ТТФ-а и тиме допринесу јачању глобалног система за борбу против ПН/ФТ, користећи доказану стручност и инфраструктуру ММФ-а. Две и по године након оснивања ТТФ-а, одобрени су пројекти у 49 држава и одржано је седам регионалних радионица. ТТФ ће у свом даљем раду наставити да подржава пројекте техничке помоћи за СПН/ФТ широм света.   

 
Датотеке за преузимање

Извештај о анализи ефикасности програма за СПН/СФТ, мај 2011. године (на енглеском)1383KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца