APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Међународна cарадња > ОЕБС И СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

ОЕБС И СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Државе учеснице ОЕБС-а у више наврата су наглашавале чињеницу да прање новца представља безбедносну претњу и потврдиле су своју решеност да се боре против овог проблема. На основу одлука Министарског и Сталног савета ОЕБС је појачао напоре у претходних неколко година за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Канцеларија Координатора ОЕБСа за економске активности и активности заштите околине (ОЦЕЕА) почела је да помаже државама учесницама да јачају своје капацитете за борбу против ФТ и ПН 2002. године, након Прве одлуке Министарског савета у Букурешту и након Програма акције који је подржан на Међународној конференцији у Бишкеку децембра 2001. године. 

Активности ОЕБС-а

У блиској сарадњи са Глобалним програмом против прања новца Канцеларије УН за питања дроге и криминала (УНОДЦ), Светском банком, ММФ, Европском банком за обнову и развој и осталим партнерима, ОЦЕЕА осмислила је низ активности за помоћ у борби против ПН/ФТ. На захтев држава учесница ове активности имају за циљ да процене домаће прописе, укажу на потребу унапређења законског оквира и изграде националне капацитете. На пример, ОЦЕЕА помаже у стварању и јачању националних институција попут финансијско-обавештајних служби (ФОС).

Унапређење регионалне сарадње

ОЕБС активно негује регионалну сарадњу у борби против ПН/ФТ. У последњих неколико година организовано је више активности у сарадњи са УНОДЦ за надзорне органе у финансијском сектору, тужиоце и судије. 

Децембра 2006. године ОЕБС је примљен као посматрач у Евроазијску групу за борбу против прања новца и финансирања тероризма (ЕАГ) на петом пленарном састанку ЕАГ у Москви. ЕАГ блиско сарађује са ОЕБС, ММФ, Светском банком, УНОДЦ и осталим партнерима у борби против ових опасности у државама учесницама ОЕБС које су чланови ЕАГ (Белорусија, Казакстан, Киргистан, Русија, Таџикистан и Узбекистан).

ОЕБС као посматрач у Комитету Манивал у Савету Европе

Октобра 2008. године ОЕБС је примљен као посматрач у Комитет експерата Савета Европе за евалуацију мера  и радњи за борбу против прања новца и финансирања тероризма (МАНИВАЛ). ОЕБС блиско сарађује са Саветом Европе у области борбе против ПН/ФТ, али и у другим областима.  

Борба против злоупотребе непрофитних организација

У сарадњи са осталим јединицама ОЕБСа и институцијама попут Јединице ОЕБСа за мере против тероризма, ОЦЕЕА помовише међународну најбољу праксу у борби против злоупотреба непрофитних организација  на територији држава учесница ОЕБСа.

2011 Управа за спречавање прања новца