APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава

09-Feb-2018 09:36:45

Управа за спречавање прања новца је, у складу са чланом 114. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17 од 17. децембра 2017. године- у даљем тексту Закон) израдила Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава. Наведени обвезници су дужни да своје унутрашње акте ускладе са овим Смерницама у року од три месеца од дана ступања на снагу Закона. Текст Смерница можете наћи на сајту Управе за спречавање прања новца, у делу Прописи-Смернице.

2011 Управа за спречавање прања новца