APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Међународна cарадња > Канцеларија УН за питања дроге и криминала (УНОДЦ)

Канцеларија УН за питања дроге и криминала (УНОДЦ)

УНОДЦ – Канцеларија УН за питања дроге и криминала – глобални је лидер у борби против незаконитог промета дрогом и међународног криминала. Канцеларија је основана 1997. године спајањем Програма УН за контролу дроге (United Nations Drug Control Programme) и Центра за спречавање међународног криминала (Centre for International Crime Prevention), и функционише у целом свету кроз екстензивну мрежу канцеларија у државама чланицама. У погледу финансирања УНОДЦ ослања се на добровољне прилоге за 90% свог буџета углавном од влада држава чланица.

УНОДЦ има задатак да помаже државама чланицама у борби против незаконитог промета дроге, криминала и тероризма. У Миленијумској декларацији државе чланице донеле су одлуку да појачају напоре за борбу против транснационалног криминала у свим његовим димензијама, да удвоструче напоре за испуњавање обавезе да се боре против дроге у свету и да усклађено делују против међународног тероризма.  

Јединица УНОДЦ за спровођење закона, организовани криминал и борбу против прања новца (УНОДЦ) одговорна је за спровођење Глобалног програма за борбу против прања новца, прихода стеченог криминалом и финансирања тероризма (ГПМЛ). Програм је покренут 1997. године као одговор на задатке који су Конвенцијом УН против незаконитог промета наркотика и психотропних супстанци из 1988.године стављени у надлежност УНОДЦ-а. Делокруг рада ове Јединице оснажен је 1998. године Политичком декларацијом и мерама за борбу против прања новца  које је усвојила Генерална скупштина УН на двадесетој посебној седници, када је делокруг проширен и на сва тешка кривична дела а не само она која су повезана са прометом дроге.       

У неком широм смислу, циљ Глобалног програма је јачање капацитета држава чланица за имплементацију мера против прања новца и финансирања тероризма и пружање помоћи у откривању, заплени и одузимању незаконито стечене имовине, што је у складу са правним инструментима Уједињених нација и осталим глобално прихваћеним стандардима, а што се постиже пружањем одговарајуће техничке помоћи државама чланицама на њихов захтев.   

Кроз Глобални програм УНОДЦ охрабрује државе да развијају радње и мере за борбу против прања новца и финансирања тероризма; прати и анализира проблеме и одговоре, подиже друштвену свест о прању новца и финансирању тероризма, и наступа као координатор заједничких иницијатива Уједињених нација и других међународних организација.     

 2011 Управа за спречавање прања новца