APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Међународна cарадња > Евроазијска група за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Евроазијска група за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Евроазијска група за борбу против прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: ЕАГ) основана је 6. октобра 2004. године на иницијативу Руске Федерације и првобитно је имала шест држава чланица: Белорусија, Кина, Русија, Казахстан, Киргистан и Таџикистан. Од 2005. године својство пуноправног члана има и Република Узбекистан. У децембру 2010. године, Индија је постала пуноправни члан.  Осим држава које су пуноправни чланови, ЕАГ познаје и статус посматрача, који могу, поред држава, имати и међународне организације. Република Србија учествује у раду ЕАГ у својству посматрача од јуна 2010. године.

Својство  посматрача, поред осталих, имају: УН, ФАТФ, ММФ, Светска банка, Интерпол, као и следеће државе: САД, Велика Британија, Француска, Немачка, Италија, Јапан и други.

Главни задаци ЕАГ су: промовисање 40+9 ФАТФ Препорука и других међународних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, помогање државама чланицама да имплементирају наведене стандарде, осмишљавање и одржавање обука у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, координација програма сарадње са међународним организацијама, радним групама и заинтересованим државама, израда типологија у области прања новца, као и пружање техничке помоћи и подршке државама чланицама. Наведени задаци су усмерени на остварење основног циља ЕАГ, а то је унапређење ефикасности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у свакој држави чланици ЕАГ, што ће се постићи путем: минимализације опасности од тероризма у региону и на глобалном нивоу, обезбеђење транспарентности, одговорности и сигурности финансијског система, обезбеђивање јавне сигурности у региону стварањем услова који омогућавају да тешка финансијска кривична дела буду откривена, укључујући прекогранична кривична дела, смањењење стопе криминалитета, укључујући корупцију и др.2011 Управа за спречавање прања новца