APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Међународна cарадња > Међународни стандарди

Међународни стандарди
Датотеке за преузимање

Четврта ЕУ директива о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма - на енглеском језику.676KB.pdf
Уредба ЕУ 2015/847 о информацијама које прате трансфер средстава - на енглеском језику483KB.pdf
Нове препоруке ФАТФ из 2012. године1497KB.pdf
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма325KB.doc
Директива 2005/60/ЕЦ Европског парламента и Савета од 26.октобра 2005. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма368KB.doc
ФАТФ 40 Препорука са напоменама за тумачење308KB.doc
ФАТФ IX специјалних препорука о финансирању тероризма53KB.doc
ФАТФ СП IX тумачење71KB.doc
Закон о ратификацији Конвенције УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци304KB.doc
Закон о потврђивању Међународне конвенције о сузбијању финансирања тероризма147KB.doc
Закон о потврђивању Конвенције УН против транснационалног организованог криминала и допунских протокола520KB.doc
Конвенција УН против корупције (ткз. Мерида конвенција)493KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца