APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Организациона структура

Организациона структура

Управа за спречавање прања новца

1. Сектор за аналитику и спречавање финансирања тероризма

      1.1. Одељење за аналитику:

  • Одсек за анализу сумњивих трансакција;
  • Одсек за сарадњу са државним органима;

      1.2. Група за спречавање финансирања тероризма;

2. Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним прописима;

3. Група за међународну сарадњу, обуку и пројекте;

4. Одсек за надзор;

5. Група за развој информационих технологија;

6. Одсек за материјално-финансијске и опште послове.2011 Управа за спречавање прања новца