APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Организациона структура

Организациона структура

Управа за спречавање прања новца

1. Одељење за аналитику, финансијско-информационе послове и сарадњу са државним органима:

  • Одсек за аналитику и финансијско-информационе послове;
  • Одсек за сарадњу са државним органима;

2. Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима;

3. Група за међународну сарадњу, обуку и пројекте;

4. Група за надзор;

5. Група за развој информационих технологија;

6. Група за материјално-финансијске и опште послове.2011 Управа за спречавање прања новца